Konkurrencebetingelser

KONKURRENCEBETINGELSER

For konkurrencer afholdt af Forbrugsguiden på Facebook.


Generelle regler:

Konkurrencen er ikke på nogen måde tilknyttet, administreret, godkendt eller sponsoreret af Facebook Inc.
Det er gratis at deltage i Forbrugsguidens konkurrencer, medmindre andet er tilkendegivet, og det er kun muligt at deltage én gang. Såfremt Forbrugsguiden opdager brugen af falsk navn eller -identitet, kan de til enhver tid udelukke vedkommende fra konkurrencer fremover.
Nedenstående vilkår gælder for alle konkurrencer afholdt af Forbrugsguiden, medmindre andre vilkår fremgår i den pågældende tekst vedrørende konkurrencen.

Hvis vinderen ikke reagerer på denne henvendelse inden for 14 dage efter, at denne er udtrukket, forbeholder Forbrugsguiden sig retten til at trække en ny vinder, som vil få tildelt gevinsten.

Alle konkurrencevindere kontaktes herefter ved direkte henvendelse fra Søstrene Grene. Ved deltagelse i konkurrencer gives der tilladelse til, at Søstrene Grene må kontakte vinderen/vinderne direkte i indbakken på Facebook for aftale af afhentning og/eller levering af gevinst.


Sådan deltager du:

Du deltager i konkurrencen ved at følge instruktionerne på Facebook. Det er en betingelse for deltagelse, at man har en Facebook-profil.

Udtrækning af vindere:

Forbrugsguiden vil udvælge én (eller flere alt efter konkurrencen) vinder(e) blandt alle, som har deltaget ved at kommentere på statusopdateringen. Vinderen vil blive underrettet på Facebook via et svar på kommentaren i opslaget. Vinderen afgiver tilladelse til, at Forbrugsguiden må bruge navn i vinderannoncering, samt rimelige forespørgsler fra Forbrugsguiden om eksempelvis at sende et billede af produktet installeret, der kan anvendes som opslag på Forbrugsguidens hjemmeside eller Facebook side.
Forbrugsguiden kan ikke kræve, at vinderen selv er med på billedet.
Deltagelse i konkurrence efter den angivet tidsfrist i Facebook opslaget, vil ikke komme i betragtning. Det er op til Forbrugsguiden at vurdere, om en tilmelding er modtaget rettidigt og kan godkendes. Forbrugsguiden står til ansvar for tekniske nedbrud eller andre faktorer, der kan bremse en tilmelding. Det er deltagerens eget ansvar at deltage i konkurrencen rettidigt.

Præmier:

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter, gavekort eller andre produkter. Forbrugsguiden påtager sig intet ansvar for skader på personer og/eller ejendom som følge af forkert brug af produktet, uagtsomhed eller andet. Det kan vare et stykke tid, før præmien bliver leveret til vinderen. Forbrugsguiden forbeholder sig retten til at udskifte præmien til et andet produkt med samme værdi eller højere i tilfælde af problemer med levering eller lignende af den annoncerede præmie.

Brug af personoplysninger:

Ved deltagelse i konkurrencen gives samtidig samtykke til registrering af navn og øvrige nødvendige kontaktoplysninger. De oplysninger, som afgives i forbindelse med konkurrencen vil alene være tilgængelige for Forbrugsguiden, som er leverandør af konkurrencen. Kontaktoplysningerne vil kun blive brugt til kontakt i forbindelse med konkurrencen. Alle personlige data, som overdrages ved tilmeldingen, opbevares under sikre forhold hos Forbrugsguiden, og deles ikke med tredjepart.


Udbyder af konkurrencen er:

Forbrugsguiden.dk, Enghavevej 6, 5856 Ryslinge
Konkurrencen afvikles på https://www.facebook.com/forbrugsguidendk/